Det praktiske / Køb af killing hos CountryCat / Hvornår kan killingen flytte hjemmefra
 
 

Hvorfor 12 uger

Indtil for få år siden var det en gængs opfattelse, at killinger var salgsklare fra det øjeblik, de ikke længere dier hos deres mor, dvs. ved 8 ugers alderen. Hvis man skulle have kat, blev man anbefalet at få katten så ung som muligt, for at den kunne knytte sig rigtigt nært til én.Men man er dog heldigvis blevet klogere, for den salgsklare alder afhænger af andre ting, og der er flere faktorer, som spiller ind i afgørelsen af, hvornår en killing kan skifte hjem og ejer. I en killings normaludvikling gennemgås 4 faser:
 • Den Infantile periode: 0-2 ugers alderen. Killingen er optaget af føde og søvn.        
     
 • Den transitionelle periode: 2-5 ugers alderen. Killingen begynder voksenadfærd vedrørende fødeoptagelse og bevægelser. Den udviser umodne former for socialadfærd.
   
 • Socialiseringsperioden: 5-9 ugers alderen. Killingen begynder ved 4-5 ugers alderen at optage fast føde og er ved 8-9 ugers alderen uafhængig af modermælken, dvs. naturligt fravænnet. Det er i denne periode alle primære sociale bindinger knyttes. Samtidig er det i denne periode, killingen er mest åben for nye ting og miljøer.
   
 • Den juvenile periode: 9-16 ugers alderen. Killingens motoriske evner modnes. Socialiseringsperioden anses for at være den allervigtigste for et godt ejer-kat-forhold. Det er i denne periode, at killingen binder sig til egen og andre arter gennem leg og erfaring, og killingen vænnes til sine omgivelser. På dette tidspunkt sker der store adfærdsændringer.
Gennem tidlig social leg med et kuld søskende lærer killingen, hvad smerte er, og hvor meget smerte killingen kan påføre andre. Den lærer at kontrollere tænder og kløer samt andre motoriske færdigheder. Og sidst, men ikke mindst, lærer den at kommunikere.
 
En killing, der tages fra moderen, før den juvenile periode er afsluttet, vil udvise adfærdsmæssige mangler af forskellige art senere hen, bl.a. i værste fald aggression overfor både egen og anden art. Det være sig mennesker eller dyr.
 

Parrings- og moderadfærd påvirkes, da katten ikke genkender andre katte som egen art. Hvad legeadfærden angår, vil killingen rette denne mod ejeren. Killingen har et naturligt behov for at kunne udvikle sine færdigheder gennem leg med et kuld søskende og andre katte, men når sådanne ikke findes, bliver mennesket substitut.

Dette er ikke at foretrække, for killingen lærer bedst fra egen art, hvor langt den kan gå – straffen kommer prompte.

Hvor gerne ejeren end vil, kan det være meget svært at være legekammerat. Af frygt for at skade killingen bliver afstraffelsen ofte for blid i forhold til det, den burde være, for at svare til den behandling en anden kat ville give killingen. Killingen lærer så ikke at hæmme sit bid eller at trække klørene ind i tide. Resultatet bliver, at katten i sit voksne liv bliver meget voldsom i sin adfærd generelt.

Dette opfattes som regel ikke som et problem hos katteejere, så længe der er tale om en killing, der opfører sig lidt vel aggressivt. Det er en udbredt opfattelse, at sådan er killinger. Men når killingen bliver til kat, bliver rifter til flænger, og adfærden opfattes som uacceptabel og bliver et problem. Det er i de fleste tilfælde et menneskeskabt problem, for oftest er katten en bevidst anskaffelse, hvor det er et menneske, der har bestemt sig for at fjerne killingen fra dens moder for tidligt; på et tidspunkt hvor killingen ikke er færdigudviklet.

Det første, man skal sikre sig ved køb af en killing, er altså, at socialiseringsperioden er overstået.
Med andre ord: Killingen skal være MINIMUM 12 uger.


Det næste krav, der skal være opfyldt, er, at socialiseringen er forløbet tilfredsstillende. Killingen skal helst været blevet konfronteret med en masse af dagliglivets oplevelser lige fra støvsugning, høj musik, højrøstethed mm., så den ikke senere stresses af disse oplevelser.

Den skal have været i kærlige menneskehænder dagligt, og helst i flere end 2.
En killing, der slet ikke har været i menneskehænder i socialiseringsperioden, bliver med al sandsynlighed sky overfor mennesker som voksen.

Ønsker man som hundeejer at udvide familien med en killing, er det en god ide at købe en killing, der er opfostret med hund. Det er langt fra umuligt at vænne en 12 ugers killing til nye ting – så ville der jo slet ikke være nogen idé i at købe en sådan – da der jo er utallige nye ting for killingen at vænne sig til i et nyt hjem.

Den periode, hvor killingen er mest åben for nye input, er i socialiseringsperioden, og når denne er slut, aftager åbenheden gradvist. Det betyder, at der kræves meget længere eksponering af en killing i denne alder for at opnå samme resultat, som kunne være opnået hurtigt, hvis blot killingen havde oplevet tilsvarende i socialiseringsperioden.

Ved anskaffelse af en killing er der altså 2 vigtige faktorer:

 1. Killingen skal have gennemløbet socialiseringsperioden. Det vil sige, at den skal væreminimum 12 uger ved køb. IKKE 8 uger.
   
 2. Socialiseringsperioden skal være forløbet tilfredsstillende med menneskekontakt og evt. kontakt med andre arter, samt med varierende oplevelser af dagligdagen hos en familie.

Vær eventuelt selv med til at præge din fremtidige killing: Vælg opdrætter og killing på et tidligt tidspunkt. Så kan du selv følge med i udviklingen af killingen, og killingen lærer dig at kende i socialiseringsperioden. Det kan ikke være bedre.


 

Merethe Jensen | Mosevej 20, Overlade, 9670 Løgstør - Danmark | Tlf.: +45 30 35 43 48 | countrycatdk@gmail.com