Det praktiske / Helbred / SMA - Spinal muskulær atrofi

SMA - Spinal muskulær atrofi

SMA er en lidelse forårsaget af, at rygmarvs neuroner, som aktiverer skelet muskler i krop og lemmer, dør. Tabet af neuroner i de første par måneder af kattens liv fører til muskelsvækkelse og atrofi, der først viser sig ved 3 - 4 måneders alderen. Killingen udvikler en underlig gangart gait, hvor bagbenene slingrer, hvor haserne næsten rør hinande. De kan også stå med tæerne på forporterne pegende udad. Ved 5 - 6 måneders alderen er de for svage i bagbenene til at springe op i møbler og de har ofte en kluntet landing når de hopper ned. Den langehårede MC kan måske skjule det, men omhyggelig følelse af lemmerne vil afsløre reduceret muskelmasse. Killingen føler ingen smerte, de spiser og leger livligt, de er ikke inkontinente, og de fleste lever et godt og komfortabelt liv som indendørs katte i mange år. De ældst ramte katte, som der findes viden om, er 8 - 9 år gamle. Man har kendt til flere killinger i avls-programmer på tværs af USA, og set i bakspejlet, er der formentlig eksporteret bærere af sygdommen til flere lande.

Undersøgelser har påvist, at sygdommen nedarves som et simpel autosomal recessivt træk. For at SMA skal komme til udtryk i killingen, skal den have arvet de muterede kopier (alleler) af sygdomsgenet fra begge forældre, det nedarves ligeligt til både han - og hunkatte. Forældrene til en ramt killing udviser ikke selv ydre tegn på sygdommen, men de er begge bærere af det syge gen. I et avls-program vil både hun - og hankatte som bærer det defekte gen, videregive det til gennemsnitlig 50% af alle deres afkom. Når to bærere uforvarent parres vil i gennemsnit 25% af de killinger de får sammen have SMA. Det betyder, at der i kuld fra sådanne parringer kan være killinger som udvikler SMA, normale killinger, samt killinger der bærer på sygdommen selv, uden at den kommer til udtryk. 

 

Merethe Jensen | Mosevej 20, Overlade, 9670 Løgstør - Danmark | Tlf.: +45 30 35 43 48 | countrycatdk@gmail.com